Atatürk Milli ekonominin temeli ziraattir.

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARIMIZ:

Bu konuda Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile sürekli temas ilişkilerine geçilmiş ve yaşanan aksaklıklar rapor edilerek düzeltilme yoluna gidilmiştir. Bilindiği üzere Bakanlığın aldığı bir kararla 5 Mayıs 2016 tarihinde Tarımsal Danışmanlık yeniden düzenlenmiştir. Bu karar uyarınca sertifikalı serbest danışmanların istihdam edildiği danışmanlık şirketleri kapatılırken Ziraat Odaları ve Üretici Birliklerinde 8 olan danışman istihdam hakkı 3’e düşürülmüş, destekleme amacıyla verilen miktar da 20 bin TL’ ye indirilmişti. Özetle sistem oturmaya yüz tutmuşken açıkça söylenmese bile kural ihlalleri gerekçe gösterilerek serbest tarım danışmanlığı sistem dışına itilmiş, 2009 yılından itibaren uygulanmaya başlanan proje serbest tarım danışmanlarını mağdur edilmesi ve büroların kapatılmasıyla büyük yara almıştı.

Bunun üzerine yeni tebliğ yayınlanmadan Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak bir rapor hazırlayarak önceki Bakan Sayın Faruk ÇELİK’e sunduk. Ayrıca Bakan'a sorunlarla ilgili görüş ve önerilerimizi kapsayan 06.09.2016 tarih ve 1198 sayılı yazımızla bir mektup gönderdik. Bakanlığın 10 gün sonraki tebliğinde danışman sayısı 3 ten 5’e destekleme ücreti de 20 bin liradan 30 bin liraya (ilerleyen süreçte 35 TL’ye) çıkartıldı. Ancak serbest tarım danışmanlığın konusunda bir değişiklik olmadı ve bu arkadaşlarımız sisteme dahil edilmediler.

Bakana yazılan o zamanki rapor aşağıdadır:

 

Sayın Faruk ÇELİK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sayın Bakanım,

Tüm ülkemiz çapında yayılmış şube ve temsilcilikleriyle Türk tarımının en köklü ve etkili kuruluşlarından biri olan Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) ülkemizde tarımsal alanda kurulmuş ilk sivil toplum örgütüdür.1949 yılında Ziraat Teknisyenleri tarafından kurulan Derneğimiz bugün esas olarak tarım tekniker ve teknisyenleri, çiftçiler, ziraat mühendisleri, ev ekonomisi tekniker ve teknisyenleri ile tarım konusunda araştırmalar yapan bilim insanlarından oluşan yaklaşık 11 bin aktif üyeye sahiptir.Derneğimiz yürüttüğü çalışmalar neticesinde 1959 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Kamu Yararına Dernek" statüsünü kazanmıştır ve o zamandan bu yana bu statüsü devam etmektedir.

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN KARARLARLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ:

Bilindiği gibi Bakanlığınızın aldığı bir kararla 5 Mayıs 2016 tarihinde Tarım Danışmanlığı konusu yeniden düzenlenmiştir. Alınan bu kararla serbest danışmanların istihdam edildiği danışmanlık şirketleri kapatılırken oda ve üretici birliklerinde 8 olan danışman istihdam hakkı 2'ye, bu arada destekleme amacıyla verilen miktar da 20 bin TL'ye indirilmiştir. Bu kararla tarım sektöründe çalışan ziraat mühendisi, tekniker, teknisyen ve diğer teknik elemanların istihdam alanı önemli oranda daraltılmıştır. Bir çok teknik eleman bir anda işini yitirmiştir ya da yitirme riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdan Derneğimizin bir çok üyesi de olumsuz etkilenmiştir.

TARIMSAL DANIŞMANLIK ALANINDA KURAL İHLALLERİ:

Bu karar alınırken tarım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla herhangi bir istişari toplantı yapılmadığı için, kararın gerekçelerini bilemiyoruz. Ancak sosyal medyadan ve çevremizden edindiğimiz bilgiler, söz konusu değişikliklere tarımsal danışmanlık alanında faaliyet gösteren şirketlerin yaptıkları bir takım suistimal ve kural ihlallerinin sebep olduğunu düşündürmektedir. "Kiralık diploma" ve "danışmanlık sertifikaları" ile Bakanlığımızın, dolayısıyla devletin zarara uğratıldığı söylenmektedir. Takdir edersiniz ki bu tür kural ihlalleri ülkemizde faaliyet gösteren farklı meslek kesimlerinde de zaman zaman görülebilmektedir. Bu suistimaller, en başta bu alanda, yıllardır alınlarının teriyle devlete ve topluma hizmet etmiş bir kesimi oluşturan bizleri üzmektedir. Bu nedenle suistimaller ve kural ihlallerine karşı alınacak her türlü önleme destek vereceğimizi ve elimizden geldiği kadarıyla katkıda bulunacağımızı burada bir kere daha belirtmek isteriz.

Bu tür aksaklıklar başka alanlarda (örneğin eczacılık işletmelerinde) de geçmişte yaygın olarak görülmekteydi. Bu aksaklıklara karşı ilgili meslek kuruluşlarının da katkısıyla yasal önlemler alınmıştı ve alınmaktadır. Bunlar sayesinde bugün geçmişte şikâyet konusu olan suistimallerin, geniş ölçüde ortadan kaldırılmış olduğu da bilinmektedir.

Sayın Bakanım,

Tarım Danışmanlığı alanında da bu tür suistimalleri önlemek için alınmış bazı önlemler vardır. Yeni önlemler alınması da gerekli olabilir. Bu eylemlerde bulunanlara verilen cezalar artırılabilir. Daha sıkı bir denetim sistemi kurulabilir. Biz de gücümüz oranında bu önlemlerin uygulanmasına katkıda bulunabiliriz. Ancak bize göre (affınıza sığınarak söylüyoruz) "kurunun yanında yaşların da olduğu" unutulmamalıdır ve "yaşlar"ın korunmasına dikkat edilmelidir.

TALEPLERİMİZ:

Sahadan gelen, çiftçiyle bütünleşmiş, bu uğurda yıllarca emek vermiş, bağda, bahçede, ahırda, binbir türlü güçlükle haşır-neşir olmuş, yetişmiş kalifiye elemanların, işsiz kalmasına göz yummayacağınıza inancımız tamdır. Tarımsal danışmanlık hizmetleri ile geçimini sağlayan, halen uygulanmakta olan bir çok projeye en aktif katkıyı sunan bu kesimin mağdur edilmesine müsaade etmeyeceğinize inanıyoruz.

Tarım Danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi, dünyanın bir çok "gelişmiş" ülkesinde, ülkemizdekine benzer sistemlerle başarı ile yürütülmektedir. Bu sistemin en ekonomik ve etkin sistem olduğu konusunda geniş bir mutabakat vardır. Ülkemizde bu sistem çok yenidir ve henüz oturma aşamasındadır. Bu aşamada karşılaştığımız güçlükler ve kural ihlalleri bizi sistemi yaygınlaştırmak ve etkinleştirmekten alıkoymamalıdır.

 Bugüne kadar Bakanlığınız tarafından alınan yeni kararlarla ilgili bir tebliğ yayınlanmamış olması, sizin de bu konuyu hassasiyetle incelediğinizi göstermektedir. İncelemeniz sırasında Derneğimizin görüşlerini de dikkate alacağınız, bu konuda yeni bir düzenleme yapacağınız umuduyla size bu satırları yazıyoruz.

Üyelerimize müjdeli haberler vereceğimiz umuduyla saygılarımızı sunarız.

Derneğimiz konuyla ilgili her fırsatta görüş ve önerilerini, özellikle görsel medyada iki yıl boyunca  gündemde tutmuş ve bugünkü gelinen noktada çözüme kavuşmuştur. Yani yetersizde olsa serbest tarım danışmanlığı sisteme dahil edilmiştir ve Resmi gazetede yayınlanmıştır. Ancak şimdilik 1500 tarım danışmanı istihdam edilebiliniyor çıkacak tebliğin ayrıntısı önemli desteklemelerdeki ikinci altı ayda sistem oturacak bundan sonraki süreçte sayıyı artırmayı talep edeceğiz.

Konu ile ilgili Derneğimizin çalışmaları halen devam etmekte olup çalışmalarımızı TZD TARIM DANIŞMANLARI PLATFORMU (Link: https://www.facebook.com/groups/227230014491240/ ) facebook grubumuzdan yakından takip edebilirsiniz.